FC420CPB Dozna ruenog javljaea Fireclass

Detektori i javljači

450,00 rsd.
Ušteda: 10,00 rsd.
440,00 rsd.
U korpu

4B Podnoje detektora Fireclass

Detektori i javljači

450,00 rsd.
Ušteda: 10,00 rsd.
440,00 rsd.
U korpu

FD3050 Konvencionalni rueni javljae

Detektori i javljači

1.220,00 rsd.
Ušteda: 40,00 rsd.
1.180,00 rsd.
U korpu

Kombinovani detektor FD 8060

Detektori i javljači

1.700,00 rsd.
Ušteda: 60,00 rsd.
1.640,00 rsd.
U korpu

Adresibilni termieki detektor FD7120

Detektori i javljači

2.930,00 rsd.
Ušteda: 100,00 rsd.
2.830,00 rsd.
U korpu

Adresibilni optieki detektor FD7130

Detektori i javljači

3.180,00 rsd.
Ušteda: 120,00 rsd.
3.060,00 rsd.
U korpu

Adresibilni rueni javljae poara FD7150

Detektori i javljači

3.420,00 rsd.
Ušteda: 120,00 rsd.
3.300,00 rsd.
U korpu

FC460H Adresabilni termieki detektor dima

Detektori i javljači

4.050,00 rsd.
Ušteda: 150,00 rsd.
3.900,00 rsd.
U korpu

FC460P Adresabilni optieki detektor dima

Detektori i javljači

4.410,00 rsd.
Ušteda: 150,00 rsd.
4.260,00 rsd.
U korpu

Detektor plamena, FD8040

Detektori i javljači

5.700,00 rsd.
Ušteda: 210,00 rsd.
5.490,00 rsd.
U korpu

FC460PH Adresabilni kombinovani detektor

Detektori i javljači

5.840,00 rsd.
Ušteda: 200,00 rsd.
5.640,00 rsd.
U korpu

FC420CP-I Adresabilni rueni javljae poara

Detektori i javljači

5.990,00 rsd.
Ušteda: 210,00 rsd.
5.780,00 rsd.
U korpu

Single reflector for DOP 6001- 50m

Detektori i javljači

8.140,00 rsd.
Ušteda: 290,00 rsd.
7.850,00 rsd.
U korpu

Quadruple Reflectors for DOP 6001-100m

Detektori i javljači

23.350,00 rsd.
Ušteda: 870,00 rsd.
22.480,00 rsd.
U korpu

DOP 6001 Beam Detecor

Detektori i javljači

62.870,00 rsd.
Ušteda: 2.560,00 rsd.
60.310,00 rsd.
U korpu

Optieki detektor dima FIRERAY 50R beam

Detektori i javljači

65.450,00 rsd.
Ušteda: 2.660,00 rsd.
62.790,00 rsd.
U korpu